Jdi na obsah Jdi na menu

Výběrové řízení dřeviny

14. 9. 2020

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU: SADBA DŘEVIN

Ředitelka školy vypisuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu:
Zadavatel zakázky:

Základní škola, Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Velké Chvojno 8, 403 34

IČ: 72743450


Předmět zakázky: Nákup dřevin pro školní arboretum a živý plot.

 

Specifikace zakázky:

Nákup dřevin k vytvoření arboreta na školní zahradě ve Velkém Chvojně v rámci projektu „Školní zahrada jako přírodní učebna pod širým nebem“ – NPŽP 7/2019–6.1.C             c). Doprava součástí celkové ceny zakázky. Seznam požadovaných dřevin viz. příloha č. 1 – Výkaz výměr. Osázení není předmětem zakázky.

Požadavek na formu nabídky:

Nabídka musí být podána v písemné formě.

Nabídka musí obsahovat:

  • Identifikační údaje dodavatele, kontakt
  • Rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětů zakázky bez DPH a s DPH
  • Cena zakázky bude naceněna do výkazu výměr, který je součástí této nabídky
  • Nabídková cena celkem (včetně DPH)


Místo a doba plnění: 

ZŠ Velké Chvojno 8, termín dodání požadujeme nejpozději od 19. 10. 2020.

Předpokládaná doba dodání bude uvedena v nabídkovém listu.
 

Termín a způsob odevzdání nabídek:

Do 30. 9. 2020 písemnou formou, možno na:

  • email: hodanova.zs@seznam.cz, do předmětu e-mailu: Nabídka – dřeviny,
  • poštou na adresu: Základní škola Velké Chvojno č. 8, 403 34 Velké Chvojno,
  • osobně na stejné adrese.


Kritéria pro hodnocení nabídek:

Cena zakázky                                      80%

Termín realizace (dodání)                    10%

Záruční doba                                        10%Kontaktní osoba: Mgr. et Bc. Jana Dolejšová, hlavní koordinátor projektu

 

Odpovědná osoba: Mgr. Alena Martinková, ředitelka školy

 

Příloha č1 - VŘ Dřeviny.xlsx